İçindekiler

EDİTÖRDEN

Türk Kütüphaneciliği’nin 60 Yılı PDF
Tayfun Gülle 641-653

HAKEMLİ YAZILAR

Bilim Etiği: İnternetin Bilim Etiği Üzerine Etkileri PDF
Mehmet Toplu 654-698
Dergi Kendine Atıfının Etkisi: Energy Education Science and Technology Örneği PDF
Umut Al, İrem Soydal 699-714
Turizm Pazarlaması Alanının Bibliyometrik Profili (2000- 2010) ve Bir Atıf Analizi Çalışması PDF
Çağıl Hale Özel, Nazmi Kozak 715-733
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde Yayımlanan Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili PDF
Dönüş Çiçek, Nazmi Kozak 734-756

KONUK YAZAR

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergilerinin Problemleri ve Çözüm Önerileri PDF
Turhan Kaçar 757-761

GÖRÜŞLER

Ahlak ve Meslek Ahlakına Eleştirel Bir Bakış PDF
Murat Yılmaz 762-768
Tebriz (İran) Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma PDF
Jahangir Gholipour 769-779

OKUYUCU MEKTUPLARI

Dijital Çağda Dünya Belleği: Dijitalleştirme ve Koruma Konferansı PDF
Yaşar Tonta 780-793
TKD Kampüs: Türk Kütüphaneciler Derneği’nin Gençlik Grubu PDF
Tuğba Kızılöz 794-796

TANITIM DEĞERLENDİRME

Tanıtım Değerlendirme PDF
N. Mehmet Topkaraoğlu 797-799

MESLEKİ TOPLANTILAR

Mesleki Toplantılar PDF
TK Yayın Kurulu 800-801
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##