Türk Kütüphaneciliği Bilişim Özel Sayısı

Değerli okurlarımız, Bildiğiniz gibi ülkemizde internetin babası olarak anılan değerli hocamız Doç. Dr. Mustafa Akgül'ün zamansız kaybı hepimizi derinden etkiledi. Değerli bir akademisyen olmasının yanı sıra çok yönlü kişiliği, sosyal kimliği ve sivil toplum örgütçülüğü nedeniyle ülkemize mâl olduğuna inandığımız Akgül Hocamızın mesleğimiz ve meslektaşlarımız açısından çok farklı bir yeri ve önemi olduğu konusunda da hemfikir olduğumuzu düşünüyoruz.

Yayın Tarihi: 2018-02-05

Türk Kütüphaneciliği (TK) Dergisi Yönetim Belgesi

Türk Kütüphaneciliğinin vizyon, misyon, amaç ve hedefleri için Yönetim Belgesi

TK, Türk Kütüphaneciler Derneği’nin üç ayda bir yayımlanan resmi yayın organıdır. Dergimizde Bilgi ve Belge Yönetimine ilişkin sorunları inceleyen ve bu sorunlara çözüm önerileri sunan Türkçe ve/veya İngilizce özgün bilimsel (hakemli) yazılar, görüşler, eleştiri yazıları, okuyucu mektupları, tanıtım yazıları, çeviri yazıları, haberler ve mesleki toplantı duyurularına yer verilmektedir. Dergide yayımlanan makaleler "Türkiye Makaleler Bibliyografyası", "Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI)", "Library and Information Science Abstracts (LISA)", "Library, Information Science and Technology Abstracts (LISTA)" ve "TÜBİTAK/ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı"nda dizinlenmektedir. TK, Internet üzerinden açık erişimli bir dergidir, "Directory of Open Access Journals (DOAJ)”da yer almaktadır.

Yayın Tarihi: 2017-06-11

Türk Kütüphaneciliğinde Yeni Bir Dönemeç Forumu Video Kaydı

Değerli okurlarımız,
Türk Kütüphaneciliğinde Yeni Bir Dönemeç başlıklı bir forumun kaydına aşağıdaki videodan erişebilirsiniz.

TK Yayın Kurulu

Yayın Tarihi: 2016-04-17

Türk Kütüphaneciliği Dergisi - Web of Science

Değerli meslektaşlarımız,
1952 yılından bu yana Türk Kütüphaneciler Derneğinin resmi yayın organı olarak yayımlanan Türk Kütüphaneciliği dergisi 2015 yılı itibariyle otorite atıf dizini Web of Science’ın (WoS) çekirdek koleksiyonuna bu yıl dahil edilen “Emerging Source Citation Index”te/ ESCI (http://wokinfo.com/media/pdf/S024651_Flyer.pdf) dizinlenmeye başlanmıştır.
Yayın Tarihi: 2015-11-20

Türk Kütüphaneciliği Dergisi'nin 60. Yıl Belgeseli

Yayın Tarihi: 2015-03-15
Toplam 5 ögeden 1 - 5 arası
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##