Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergilerinin Problemleri ve Çözüm Önerileri

Turhan Kaçar

Öz

Bu kısa makale, üniversitelerimizin Sosyal Bilimler Enstitüleri tarafından yayınlanan akademik dergilerin problemlerini ele almaktadır. Makalede her disiplinde çalışmayı kabul eden bu dergilerin akademik odaklanma problemiyle karşı karşıya
olduklarına işaret edilerek, bu tür Enstitü dergileri yerine daha çok branş dergilerine olan ihtiyaç vurgulanmaktadır. Sonuç olarak ise, bu dergilerin gerçekten akademik bir kimliğe kavuşabilmeleri için mutlaka dönüştürülerek sürdürülmeleri
önerilmektedir.


Anahtar Kelimeler


üniversite dergi yayıncılığı; Sosyal Bilimler Enstitüleri; disiplinlerarası çalışmalar

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##