Tebriz (İran) Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma

Jahangir Gholipour

Öz

Bu araştırmanın amacı, Tebriz (İran) Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının düzey ve özelliklerini belirlemektir. Araştırma, öğretmen yetiştiren bölümlerden olan Tebriz Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıfında öğrenim görmekte olan 64 öğrenciyi
kapsamaktadır. 2011 yılında uygulanan anket ile elde edilen sonuçlara göre, çoğunlukla “orta düzey okuyucu” olan öğrenciler, daha çok ders amaçlı okumakta, edebi nitelikli kitapları tercih etmekte, kitapları en çok kütüphaneden ödünç
alarak elde etmekte ve fırsat buldukları zaman okumaktadırlar. Okudukları Bölüm onların okuma alışkanlıkları üzerinde orta düzeyde bir etkiye sahiptir. Öğrenciler üniversite kütüphanesini çoğunlukla araştırma amaçlı kullanmaktadırlar. Kız öğrenciler hem okuma hem de kütüphane kullanma alışkanlıkları açılarından erkek öğrencilerden daha iyi durumdadırlar.


Anahtar Kelimeler


okuma alışkanlığı; üniversite öğrencileri; Tebriz Üniversitesi; İran

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##