Dergi Kendine Atıfının Etkisi: Energy Education Science and Technology Örneği

Umut Al, İrem Soydal

Öz

Bibliyometrik araştırmalar bilimsel çalışmaların etkinliğini ölçmekte, niceliksel ve niteliksel açıdan sorgulamaktadır. Araştırma değerlendirme çalışmaları kişiler, kurumlar ya da ülkeler arasında karşılaştırmalar yapılmasına olanak sağlamakta, ortaya çıkan sonuçlar ile ülkelerin veya kurumların bilimsel gelişmişliğini ortaya koymaktadır. Aynı zamanda kurumların ve ülkelerin bilimsel yayın politikaları da
şekillenmektedir. Bu çalışmada dergi kendine atıf kavramı ve dergi kendine atıfının dergi yayıncılığı üzerindeki etkileri incelenmektedir. Bu bağlamda Science Citation Index Expanded tarafından 2008 yılından beri dizinlenmekte olan Energy Education Science and Technology adlı dergi bibliyometrik özellikleri açısından değerlendirilmiştir. Çalışmada Energy Education Science and Technology’deki
atıfların %94’ünün dergi kendine atıfı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum önemli ölçüde anormallik sergilemekte ve etik olmayan sonuçlara neden olmaktadır. EEST’nin etki faktörünün yükselmesine doğrudan etki eden dergi kendine atıf sayıları derginin olduğundan farklı şekilde değerlendirilmesine yol açmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Dergi kendine atıfı; etki faktörü; Energy Education Science and Technology; bibliyometri

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##