Ahlak ve Meslek Ahlakına Eleştirel Bir Bakış

Murat Yılmaz

Öz

Ahlak, neyin iyi ve doğru neyin ise kötü ve yanlış olduğuna karar vermeye yardımcı olan bir araçtır. Meslek ahlakı ise kütüphanecilerin gerçekleştirecekleri uygun davranışların neler olduğuna kılavuzluk eder. Bu çalışmanın amacı ise ahlak ile
meslek ahlakını eleştirel bir bakışla irdelemektir.


Anahtar Kelimeler


etik; ahlak; mesleki etik; mesleki ahlak; kütüphaneci; etik ve eleştiri; ahlak ve eleştiri

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##