Değerli okurlarımız, 
Türk Kütüphaneciliği dergisi olarak 2019 yılı ilk sayısı editoryalinde dergimizin basılı sürümünü bitirme ve yalnızca çevrimiçi platformda sunma kararı aldığımızı duyurmuştuk. 

Bu gelişmelere paralel olarak dergimizin hizmet verdiği platformda da değişiklik yapmış bulunuyoruz. Şimdiye değin tk.org.tr adresinden hizmet veren dergimiz artık DergiPark platformundan yayımlanacaktır. Öte yandan tk.org.tr adresi de arşivsel kayıt ve yedekleme amaçları ile hizmete devam edecektir. 

Bu değişikliklere ek olarak makale gönderme sistemi ile hakem ve editoryal değerlendirme formları da güncellenmiştir. Tüm değişiklik ve yenilikler aşağıdaki video aracılığı ile sunulmaktadır: 

Türk Kütüphaneciliği Dergisi

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız. 

 

 

Türk Kütüphaneciliği, Türk Kütüphaneciler Derneği'nin üç ayda bir yayımlanan resmi yayın organıdır. Dergide bilgi ve belge yönetimine ilişkin sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan Türkçe veya İngilizce özgün bilimsel (hakemli) yazılar, görüşler, okuyucu mektupları, tanıtım yazıları, çeviri yazıları, haberler ve mesleki toplantı duyurularına yer verilmektedir. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler için herhangi bir makale işlem ücreti talep edilmemektedir. 

Dergi içeriği "Türkiye Makaleler Bibliyografyası", "Emerging Sources Citation Index” (Clarivate Analytics/ ESCI), "Library and Information Science Abstracts” (LISA), "Library, Information Science and Technology Abstracts” (LISTA) ve "TÜBİTAK/ ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı" nda indekslenmektedir. Türk Kütüphaneciliği, internet üzerinden açık erişimli bir dergidir, "Directory of Open Access Journals” (DOAJ) da yer almaktadır.

Dergiye gönderilen yazılar Editörler Kurulu ve Yazı Değerlendirme Kurulu'nun incelemesinden geçer. Editoryal süreç sonrası kabul edilen yazılardan bilimsel bölüme konu olanlar, çifte körleme yöntemi ile bilimsel değerlendirmeye tabii tutulur. Diğer bölümlere konu olan yazılar için Editörler Kurulunun değerlendirmesi geçerlidir. Yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar/ları sorumludur. Yazılardaki görüşler Türk Kütüphaneciliği dergisinin görüşü olarak değerlendirilemez.

Türk Kütüphaneciliğinin vizyon, misyon, amaç ve hedefleri için Yönetim Belgesi'ne bakınız. 

  

Son Sayı

Cilt 33, Sayı 3 (2019)

 

Türk Kütüphaneciliği Dergisi'nin 60. Yıl Belgeseli


Committee on Publication Ethics (COPE) Yönergesi

Türk Kütüphaneciliği Yönetim Belgesi

Bilimsel yayınlarda kaynak gösterme, tablo ve şekil oluşturma rehberi: APA 6 kuralları


Değerli Okurlarımız,  

Derneğimiz, Dergimiz ve mesleğimiz için büyük emek vermiş değerli  hocamız Necmeddin Sefercioğlu'nu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz.  Mesleğimizin çınarının yapraklarının teker teker döküldüğü bu günlerde  2020 yılının ilk sayısını Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu'nun nezdinde  kütüphaneciliğimize kanat geren tüm öncüleri anmak ve anımsamak için  "Kütüphaneciliğimize Kanat Gerenler Özel Sayısı" olarak çıkarmaya karar  verdik. Mesleğimizin dünü, bugünü ve geleceğine yönelik bilimsel ve  görüş niteliğindeki değerli katkılarınızı bekliyor, tüm paydaşlarımızı  katkı vermeye davet ediyoruz.

Yayın Tarihi: 2019-04-05
Değerli OKurlarımız,

Bildiğiniz gibi, Duayen Hocamız, Değerli ve Sevgili Meral Alpay'ı 
geçtiğimiz günlerde kaybettik.

Türk Kütüphaneciliği dergisi olarak Meral Alpay hocamızın anısını 
yaşatma ve gelecek kuşaklara tanıtma arzusu ile dergimizin 2019 yılı 
Aralık sayısını "Türkiye'de Kütüphanecilik Özel Sayısı" olarak yayımlama 
kararını almış bulunuyoruz.
Yayın Tarihi: 2019-03-12

Cilt 33, Sayı 3 (2019)

İçindekiler

EDİTÖRDEN

Türk Kütüphaneciliği ve Bilimsel İletişimde Yeni Kazanımlar PDF
TK Editörler Kurulu 135-137

HAKEMLİ YAZILAR/ARAŞTIRMA MAKALELERİ

Bilgi Arama Süreci Tutum Ölçeği (BASTÖ): Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması PDF (English)
Nermin Çakmak, Engin Baysen 138-164

GÖRÜŞLER

Türk Millî Kütüphanesi ile İlgili Güncel Durum Üzerine PDF
Bülent Yılmaz 165-167
Atıf Dizinlerinde Bir Araştırma Örneği PDF
Cem Özel 168-170
Kurumsal Akademik Arşivlerde Farkındalık Oluşturma Çalışmaları: İSTE Kurumsal Akademik Arşivi Örneği PDF
Müslüm Yurtseven 171-181

OKUYUCU MEKTUPLARI

Ali Can Biyografisi PDF
TK Editörler Kurulu 182
Ali PDF
Hülya Can 183-185
Alican PDF
Nilgün Salmaner 186-187
“Can” Ali PDF
Bülent Yılmaz 188-189
Çaya Sevgisini Katan Ali Can PDF
Erol Yılmaz 190-192
“İyi İnsan”a PDF
Suzan Akyüz 193
Dayım: Bir İnsanoğlunun Portresi PDF
Rasim Özgür Dönmez 194-196
Ölüm PDF
Hasan S. Keseroğlu 197-201
Güneşin Olsun Gönlünde PDF
Mehmet Tayfun Gülle 202-205

ÇEVİRİ YAZILAR

Bilimsel İletişimde Çok Dilliliğe İlişkin Helsinki Girişimi PDF
Çev.: Zehra Taşkın 206-207

TANITIM DEĞERLENDİRME

Küresel ağlar odağında kültür, kimlik ve mekân tartışmaları PDF
Semanur Öztemiz 208-211
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##