Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde Yayımlanan Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili

Dönüş Çiçek, Nazmi Kozak

Öz

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 1990 yılında Anatolia: Turizm ve Çevre Dergisi adıyla yayın faaliyetine başlamıştır. Dergi, 1990-1997 yılları arasında akademik içerikli süreli yayın şeklinde yayımlanmış, 1997 yılında hakem denetimli
dergi olmuştur. Bu çalışma ile Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan hakem denetimli makalelerin üç dönem üzerinden (1997-2001, 2002-2006, 2007-2011) çeşitli
bibliyometrik özellikler çerçevesinde incelenmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bibliyometrik bir yaklaşımla değerlendirilen ve toplam 202 makalenin incelendiği bu çalışma sonucunda, en fazla makalenin (72 makale) I. Dönemde (1997-2001) yayımlandığı belirlenmiştir. Makalelerin konu olarak I. Dönemde turizm ile ilgili genel konularda, II. Dönemde (2002-2006) turizm pazarlaması, III.
Dönemde ise (2007-2011) turizm yönetimi konusunda yoğunlaştığı görülmüştür. Farklı disiplinlerle sürekli ilişki içerisinde olan turizm alanında çok yazarlı çalışmalar II. Dönem ile birlikte artış göstermiştir. Dergiye en fazla katkı I. Dönemde Dr., II ve III. Dönemde Yrd. Doç. Dr. unvanına sahip yazarlar tarafından yapılmıştır. Çalışmanın bulguları, turizm literatürüne önemli katkı sağlayan Anatolia:
Turizm Araştırmaları Dergisi’nin 15 yıllık gelişim seyrini ortaya koyması açısından önemli bulunmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Anatolia; Turizm Araştırmaları Dergisi; bibliyometri; bilimsel iletişim; Türkiye

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##