Sayı Başlık
 
Cilt 23, Sayı 4 (2009) Association des Bibliothecaires Francais (ABF) French Librarians Association Ayrıntılar   PDF
Sara Yontan
 
Cilt 10, Sayı 1-2 (1961) ASYA'DA YENİ KÜTÜPHANE ANLAYIŞI Ayrıntılar   PDF
İ. Kum
 
Cilt 7, Sayı 1 (1993) Ata Kütüphaneci : Aziz Berker Ayrıntılar   PDF
Osman Ersoy
 
Cilt 32, Sayı 2 (2018) Atatürk Dönemi Türk Kütüphaneciliği Öz   PDF (English)
Özer Soysal
 
Cilt 30, Sayı 2 (1981) ATATÜRK, İNKILÂPLARI ve KÜTÜPHANECİLİĞİMİZ Ayrıntılar   PDF
Necmeddin Sefercioğlu
 
Cilt 27, Sayı 1 (2013) Atatürk Kitaplığı ve Sayısallaştırma Projesi Hakkında Bilgi Öz   PDF
Selçuk Aydın
 
Cilt 8, Sayı 2 (1994) Atatürk Kitaplığı'nda Bulunan Bosna-Hersekle İlgili Yazmalar Öz   PDF
Nail Bayraktar
 
Cilt 24, Sayı 1 (2010) Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü: Kuruluş Aşaması ve Bugünkü Durumu Öz   PDF
Malik Yılmaz
 
Cilt 2, Sayı 1 (1953) ATATÜRK VE DEVRİM KİTAPLARI KATALOĞU Ayrıntılar   PDF
Sami N. Özerdim
 
Cilt 30, Sayı 1 (1981) ATATÜRK — KİTAP VE KÜTÜPHANE Ayrıntılar   PDF
Leman Şenalp
 
Cilt 15, Sayı 3 (2001) Atatürkçü Düşüncede Kültür ve Kütüphane Olgusu Öz   PDF
Hidayet Oktay
 
Cilt 30, Sayı 3 (1981) ATATÜRK’E GÖRE BİLİM, KÜLTÜR, KİTAP ve KÜTÜPHANE Ayrıntılar   PDF
Müjgân Cunbur
 
Cilt 16, Sayı 2 (2002) Atatürk’ün Kütüphanesi Öz   PDF
Leman Şenalp
 
Cilt 19, Sayı 3 (2005) Atatürk’ün Okuduğu Uygarlık Tarihleri Ayrıntılar   PDF
Leman Şenalp
 
Cilt 23, Sayı 2 (2009) Atatürk’ün Yanı Başında: Çankaya Köşkü Kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun Hatıraları Ayrıntılar   PDF
Filiz Erten Mazlum
 
Cilt 29, Sayı 4 (2015) Ateist ve Teist Perspektiften İnsanın Yaratılışı ve Düşünce Özgürlüğünün Doğuşu Öz   PDF
Murat Yılmaz
 
Cilt 19, Sayı 4 (2005) Atıf Efendi Kütüphanesi Ayrıntılar   PDF
Fatih Rukancı
 
Cilt 12, Sayı 1 (1998) Atıf Verisi (Citation Data) ve Enformetrik Yasalar: Türk Kütüphanecilik Literatüründeki Doktora Tezleri Üzerinde Bir Uygulama Öz   PDF
Özlem Gökkurt Bayram
 
Cilt 24, Sayı 3 (2010) Atlas of Science, Visualizing What We Know Öz   PDF
Güleda Düzyol
 
Cilt 13, Sayı 2 (1999) A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Yazmalarını Kataloglama ve Bilgisayar Ortamına Aktarma Projesi Yaşama Geçiyor Ayrıntılar   PDF
Sekine Karakaş
 
Cilt 9, Sayı 4 (1995) A.Ü. DTCF Kütüphanecilik Bölümünde Yapılan Doçentlik, Doktora, Master ve Emily Dean Ödülü Alan Lisans Tezleri Bibliyografyası Ayrıntılar   PDF
Doğan Atılgan, Çiğdem Türkan
 
Cilt 4, Sayı 2 (1990) A.Ü.DTCF. Kütüphanecilik Bölümü Öğrencisi Şengül Akkaya'nın XXVI. Kütüphane Haftasında Yaptığı Konuşma Ayrıntılar   PDF
Şengül Akkaya
 
Cilt 19, Sayı 1 (2005) A.Ü.DTCF. Kütüphanecilik Bölümü’nün 50. Yılı İçin GEÇMİŞ’in BELLEĞİ Ayrıntılar   PDF
Özer Soysal
 
Cilt 30, Sayı 4 (2016) Avrupa Bilgi Okuryazarlığı Konferansı 2016 Öz   PDF
Tolga Çakmak
 
Cilt 26, Sayı 3 (2012) Avrupa Bilimetri Yaz Okulundan İzlenimler Öz   PDF
Güleda Doğan, Zehra Taşkın
 
Cilt 27, Sayı 3 (2013) Avrupa Birliği (AB) Bilgi Güvenliği Politikaları Öz   PDF
Türkay Henkoğlu, Bülent Yılmaz
 
Cilt 15, Sayı 4 (2001) Avrupa Birliği (AB) Ülkeleri ve Türkiye’de Halk Kütüphaneleri: Niceliksel Bir Karşılaştırma Öz   PDF
Bülent Yılmaz
 
Cilt 20, Sayı 1 (2006) Avrupa Birliği Sürecinde Türk Halk Kütüphaneleri: Nicel Bir Değerlendirme Öz   PDF
Bülent Yılmaz
 
Cilt 16, Sayı 2 (2002) Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Bilgi Hizmetleri Öz   PDF
Doğan Atılgan
 
Cilt 14, Sayı 1 (2000) Avrupa Birliği ve Türkiye Öz   PDF
Ersin Çelenkoğlu
 
Cilt 18, Sayı 1 (2004) Avrupa Dokümantasyon Merkezleri: Bilkent Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi Örneği Öz   PDF
Beyhan Karpuz
 
Cilt 19, Sayı 1 (2005) Avrupa Konseyi / EBLIDA Avrupa Kütüphaneleri îçin Yasal Düzenleme ve Politika Kılavuz İlkeleri Ayrıntılar   PDF
Selma Alpay Aslan
 
Toplam 2720 ögeden 193 - 224 arası << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##