Araştırma Yapan ve Destekleyen Kurumlar için MedOANet Açık Erişim Politikaları Uygulama İlkeleri

Yaşar Tonta

Öz

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “Akdeniz Ülkeleri Açık Erişim Ağı” (www.medoanet.eu) projesi tarafından hazırlanan açık erişim politikaları uygulama ilkeleri kısa ve hedefe yönelik öneriler getirerek projeye katılan altı Akdeniz ülkesinde (Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz, Türkiye ve Yunanistan) uyumlu bir yaklaşımla politika geliştirme çalışmalarını koordine etmeyi amaçlamaktadır. İlkeler özellikle politika geliştirenlere ve bu politikaların paydaşlarına, araştırma yapan kurumlara ve fon sağlayıcılara
yöneliktir. İlkeler en iyi uygulamaları ve son politika gelişmelerini, özellikle de Avrupa Komisyonu’nun
bilimsel bilgiye erişim, bu bilgilerin korunması ve dağıtımı konulu öneri ve bildirimini (2012) ve Ufuk
2020 (Horizon 2020) planlarını dikkate almaktadır. İlkeler UNESCO, Avrupa Araştırma Üniversiteleri Birliği, Avrupa Üniversite Derneği, Bilim Avrupa gibi örgütlerce son zamanlarda hazırlanan konuyla ilgili belgeler, politika bildirileri, öneriler ve esasların yanı sıra altı ülkede uygulanan anketleri de dikkate almaktadır.


Anahtar Kelimeler


Açık erişim; açık erişim politikası; MedOANet.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##