Arşiv Belgelerinin Türünün Belirlenmesinde Form Özelliklerinin Kullanılması

Niyazi Çiçek

Öz

Arşiv belgeleri tanımlanırken kullanılan niteleme alanlarından biri de belge türüdür. Günümüzde arşiv uygulamalarında belgelerin kağıt, elektronik evrak ya da mikrofilm gibi çoğu kez bulunduğu ortama göre türlere ayrıldığı görülmektedir. Oysa, tür doğru tanımlandığında hem kullanıcıya hem de arşivciye belgenin fonksiyonuyla birlikte yapısal özellikleri hakkında bilgi verir. Bu yüzden türe karar verilirken belgelerin biçimsel taraflarına mı yoksa içerikle birlikte form özelliklerini de yansıtan karakteristik yapılarına mı bakılması gerektiği öncelikli olarak çözülmesi gereken bir sorundur. Bu makalede karakteristik özelliklerin esas alınması gerektiği savunulmuştur.

Anahtar Kelimeler


Arşivcilik - Tanımlama; Belge Türü

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##