Araştırma Kurumları İçin OpenAIRE Kılavuzu

Gültekin Gürdal, Ata Türkfidanı, Levent Kutlutürk, Sönmez Çelik, Burcu Keten

Öz

Bu metin, Araştırma Kuramlarına yardımcı olmak için 13.04.2011 tarihinde yayımlanan OpenAIRE Kılavuzu’nun çevirisidir. Çeviri, ANKOS Açık Erişim ve Kuramsal Arşivler Gruba üyeleri ve İYTE Kütüphanesi tarafından yürütülen OpenAIREplas Projesi, Türkiye Yardım Masası destek ekibinin işbirliği ile yapılmıştır.

OpenAIRE Projesi, bir Avrupa Yardım Masası Sistemi aracılığıyla araştırmacılara Avrupa Komisyonu Yedinci Çerçeve Programıyla uyumlu bir destek sağlamayı; araştırmacıları, bu çerçeve program kapsamında fon desteği alan çalışmalarına ait çıktılarını OpenAIRE Portalı’na dahil bir kurumsal veya konusal arşivde yayımlamaları için desteklemeyi hedeflemektedir. OpenAIRE Projesinin devamı niteliğinde olacak bir proje olan OpenAIREplus’ın temel amacı ise, hakemli bilimsel yayınlara ve ilişkili veri setlerine sağlam çapraz bağlantılar sağlamaktır.


Anahtar Kelimeler


açık erişim; kurumsal arşivler; açık erişim politikaları; OpenAIRE Kılavuzu; OpenAIREplus Projesi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##