İçindekiler

EDİTÖRDEN

Toplumsal Bellek Yitimi PDF
M. Tayfun Gülle 249-251

DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ BİLDİRGESİ

Düşünce Özgürlüğü Bildirgesi PDF (English) PDF
Yaşar A. Tonta 252-253

HAKEMLİ YAZILAR

Bilgi Üretiminde Yazın Ürünleri ve Kütüphaneler: Atıfl arın Tespiti ve Analizi Yoluyla Araştırma PDF
Oya Gürdal Tamdoğan 254-277
Web Sayfası Kullanılabilirliğinin Ölçülmesi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Web Sayfası Örneği PDF
Nazan Özenç Uçak, Tolga Çakmak 278-298
Elektronik Yayınların Derlenmesi PDF
Burcu Umut Zan 299-320

GÖRÜŞLER

E-kitapların Kataloglanması PDF
Mustafa Bayter 321-336
From Gallica to Gallica 2 and More: A Survey of the Digitisation Projects at the BnF PDF (English) PDF
Sara Yontan Musnik 337-350
Türkiye’deki Üniversite Kütüphanelerinde Kadın İşgücü PDF
Halime Atıl Yörü 351-366
Bilgi ve Belge Yönetimi/Kütüphanecilik Bölümü Mezunlarının Teknik Hizmetler Sınıfı Kapsamına Alınması ile İlgili Gerekçe PDF
Türk Kütüphaneciler Derneği 367-373

OKUYUCU MEKTUPLARI

Prof. Dr. Osman Ersoy PDF
Gülbün Baydur 374-375
Osman Hocamız ile Anılar PDF
Ayşe Füsun Öksüzoğlu 376-380
Millî Kütüphanemizin Kuruluş Yılları Üzerine... PDF
Leman Şenalp 381-385
Ulus Halk Kütüphanesi ve Halkla İlişkiler Uygulamaları PDF
İsmail Akman 386-392
Kültür ve Turizm Bakanı’na Açık Mektup PDF
Fatma Çöplü 393-394
Türk Kütüphaneciler Derneği Web Hizmetleri: 60. Yıla Doğru Yeni Ufuklara PDF
Çağdaş Çapkın 395-398

TANITIM DEĞERLENDİRME

Benim Kitaplarım: Otuz İsim Otuz Kütüphane PDF
Derviş Durmaz 399-403
Hüzünleri Taşıdım Sevinçleri Yaşadım: Anılar PDF
Hasan Keseroğlu 404-407
Hüzne Veda PDF
Hasan Keseroğlu 408-409
Dewey PDF
Hasan Keseroğlu 410-412
Atatürk’ün Yanı Başında: Çankaya Köşkü Kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun Hatıraları PDF
Filiz Erten Mazlum 413-414
Yaşamla Yoğrulmuş Bilgi: Akademik Yaşam, Bilgi, Mühendislik ve Felsefe Üstüne Alıştırmalar PDF
Melike Aksoy Tuna 415

HABERLER

Haberler PDF
TK Yayın Kurulu 416-427

MESLEKİ TOPLANTILAR

Mesleki Toplantılar PDF
TK Yayın Kurulu 428-429
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##