Türkiye’deki Üniversite Kütüphanelerinde Kadın İşgücü

Halime Atıl Yörü

Öz

Çalışma, toplumu oluşturan her bireyin hak ve sorumluluğudur. 1924,1961 ve 1982 Anayasaları herhangi bir ayırım yapmaksızın bu hak ve sorumluluğu herkese vermiştir. Bu çalışmada genel olarak Dünyada ve Türkiye’de istihdam edilen kadın işgücü ve özel olarak da Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde çalışan kadın işgücü sayısal veriler yardımıyla incelenmiştir.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##