Elektronik Yayınların Derlenmesi

Burcu Umut Zan

Öz

Bilginin paylaşımına en üst düzeyde katkıda bulunan derleme uygulamalarının en önemli ve asli görevi, ülkenin düşün ve sanat ürünlerinin derlenerek şimdiki ve gelecek nesil araştırmacıların yararına sunulmasını sağlamaktır. Ancak eski tarihli derleme uygulamaları basılı yayınlarla sınırlandırıldıklarından enformasyon teknolojisinin gelişimi ile ortaya çıkan elektronik yayın türlerini kapsamamaktadır. Çünkü elektronik yayınlar yapısal farklılıklarından dolayı derleme süreçlerini oluşturan basamaklarda basılılardan farklı prosedürlere ihtiyaç duymaktadır. Günümüzde, çoğu elektronik ortamda üretilmekte ve kullanılmakta olan kültürel ürünlerin eksiksiz olarak derlenmesini garanti altına almak için elektronik yayınların da derleme kanunları kapsamına alınması ve yasal bir boyutta derlenmesi gerekmektedir.

Çalışmamızda elektronik yayınların derlenmesi konusu, elektronik yayınların edinilmesi, depolanarak uzun dönem korunması ve kullanıcıların hizmetine sunulması çerçevesinde ele alınmış, bunun yanı sıra enformasyon teknolojisinde yaşanan gelişmelere paralel olarak dünyada derleme uygulamalarındaki başlıca yaklaşımlara yer verilmiş ve Türkiye’deki durum değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Derleme Kanunu; Elektronik yayın

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##