İçindekiler

HAKEMLİ YAZILAR

TÜRKİYE’DE KÜTÜPHANELERİ GELİŞTİRME PROGRAMI PDF
Lawrence S. Thompson 85-100
ORTA ÖĞRETİM KÜTÜPHANESİ PDF
Lawrence S. Thompson 101-110
BASMA YAZI YE RESİMLERİ DERLEME KANUNU ve ATATÜRK’E AİT BİR HÂTIRA PDF
Muzaffer Gökman 111-114
İSVİÇRE KÜTÜPHANELERİNE TOPLU BİR BAKIŞ PDF
Leman Şenalp 115-119
BÎR KlTAP HASTAHANESÎNE DAİR PDF
Hadi H. Tamer 134-139
Çocuk Kütüphaneleri PDF
Abdülkadir Salgır 140-142
BİBLİYOGRAFYA Türkiye Makaleler Bibliyografyası PDF
S. N. Özerdim 153-154
Dünya Edebiyatından Tercümeler Klasikler Bibliyografyası 1940-1950 PDF
S. N. Özerdim 155-157
MÎLLÎ KÜTÜPHANE’NÎN YENÎDOĞAN’DAKÎ ÖDÜNÇ KÎTAP VERME SERVİSÎ PDF
S. N. Özerdim 158-162
TÜRKİYE'DE 1928-1952 YILLARINA AİT KİTAP İSTATİSTİKLERİ PDF
TK Yayın Kurulu 163-165

KÜTÜPHANECİLİĞİMİZE KANAT GERENLER

Şahap Nazmi Çoşkunlar PDF
TK Yayın Kurulu 143-144
Adnan Ötüken PDF
TK Yayın Kurulu 145-146
Mrs. Lucia Moholy PDF
TK Yayın Kurulu 147-150
Dr. Lawrence S. Thompson PDF
TK Yayın Kurulu 151-152

HABERLER

Haberler PDF
TK Yayın Kurulu 166-173

OKUYUCU MEKTUPLARI

Milli Kütüphane Kuruluşu Hakkında Kanun PDF
TK Yayın Kurulu 174-176
BASMA YAZI VE RESİMLERİ DERLEME KANUNU PDF
TK Yayın Kurulu 177-178

TÜZÜK

MİLLÎ KÜTÜPHANEYE YARDIM DERNEĞİ ANATÜZÜĞÜ PDF
TK Yayın Kurulu 179-187
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##