Altın Yılını Yaşayan Türk Kütüphaneciliği Dergisinden Yansımalar

Oya Gürdal

Öz

Yayıncılığın en belirgin karakteristiği, kuşkusuz, yaratıcılıktır. Escarpit, yayıncı­ya “ebe” sıfatını yakıştırmaktadır. Gerçekten de ortada bir doğum olayı söz ko­nusudur; bu sebeple her doğum gibi sancılı ve risklerle doludur, işte Türk Kütüp­haneciler Derneği nin yayını olan Türk Kütüphaneciliği dergisi, 50 yıldır bu bi­ricik olguyu “doğum olayını” okurları için gerçekleştiriyor, yazar ve okurlarıyla doğum sonrası mutluluğu paylaşıyor.

Yazı, meslektaşları ve dergi okurlarını, dergi kullanılırlığının artırılması ve dergi içeriğinin, entelektüel çaba ve kuramsal paradigmalara yönelik makaleler­le zenginleştirilmesi gereği üzerinde düşünmeye çağırıyor. Makale aynı zaman­da, Türk Kütüphaneciliği ve eski adıyla Türk Kütüphaneciler Demeği Bülte- m nin kullanılırlığina yönelik, Türk Kütüphaneciliği dergisinin son 10 yılı baz alınarak gerçekleştirilen “atıf analizi” verilerini içermektedir.


Anahtar Kelimeler


Türk Kütüphaneciliği Dergisi; Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni; Yayıncılık

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##