AB’ye Girerken Kütüphanelerimizin İşlevi

Yusuf Tavacı

Öz

AB’ye girme sürecinde, ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasal birliğin sağlanması için eğitim politikamızda radikal kararlar alınmalı, yaygın eğitim ve kültür kurumu kütüphaneler hızlı bir biçimde devreye sokulmalıdır. Bunun için de öncelikle Kütüphaneler Kanunu çıkartılmalı, kütüphanecilerin
yetiştirildiği eğitim kurumlarının programlarında kütüphanecilerin eğitici yönlerini de dikkate alarak eğitim sosyolojisi ve psikolojisi gibi dersler yer almalı, kütüphanelerin çağa uygun hale getirilmesi için yeni projeler üretilerek,
iç ve dış kaynaklar sağlanmalıdır. Daha açık bir ifadeyle AB’ye girerken, önemli toplumsal görevler üstlenmesi gereken yaygın eğitim ve kültür kurumu kütüphanelerin, yeniden yapılandırılarak toplumla bütünleşmesi sağlanmalıdır.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##