Atıf Verisi (Citation Data) ve Enformetrik Yasalar: Türk Kütüphanecilik Literatüründeki Doktora Tezleri Üzerinde Bir Uygulama

Özlem Gökkurt Bayram

Öz

Bilimin herhangi bir alanında enformetrik bir uygulamanın nasıl yapılabileceğini örneklemek amacıyla çalışmamızda kütüphanecilik literatüründen on yedi doktora tezi seçilmiştir. Tezlerin bibliyografyalarında yer alan makaleler ile yayımlandıkları dergiler bir veri tabanında derlenerek senkronik atıf analizi yapılmıştır. Böylelikle tezlerde yararlanılan dergiler Bradford yasası uyarınca verimlilik derecelerine göre üç bölgede sınıflandırılmıştır. Çekirdek bölgede yer alan Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni/Türk Kütüphaneciliğimin tez çalışmalarında en çok yararlanılan dergi olduğu bellirlenmiştir. Çalışmamızda, diğer dergiler de verimlilik düzeylerine göre sıralanmıştır. Makalelerin yaş fonksiyonlarına göre dağılımları incelendiğinde ise, atıfların çoğunluğunun son yılları içermediği ortaya çıkmaktadır. Öte yandan analiz sonuçlarına göre tezlerde genel olarak makale kullanım oranının %30 ile düşük bir düzeyde kaldığı gözlenmektedir.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##