Halkevi Kütüphaneleri

Muzaffer Erol

Öz

Mustafa Kemal ve arkadaşları, Kurtuluş Savaşı nın kazanılması ve devrim-leriıı uygulanmaya başlamasıyla, devrimlere sahip çıkılması, halkın eğitim ve kültür düzeyinin Batı medeniyeti düzeyine yükseltilmesi için halk eğitimine önem vermiş ve bu amaçla halkevlerinin açılmasına karar vermişlerdir. Yazıda, halkevlerinin önemli etkinliklerinden olan kütüphane kurma ve toplumla bütünleşme yönünde gösterilen çabaların varlığına dikkat çekilmektedir.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##