Kuramsal Bilginin Oluşumu ve Toplumsal Bilgiye Dönüşümünde Epistemoloji Bilgi Hizmetleri İlişkisi I

Özgür Külcü

Öz

Epistemoloji, felsefenin bir dalı olarak bilgi üzerine çalışmaktadır. Epistemoloji bilginin ortaya çıkışı, doğası, kaynağı ve sınırları gibi temel sorulara yanıt arar. Kütüphane ve bilgi bilimleri de bilgi üzerine çalışmaktadır. Kütüphane ve bilgi bilimleri ve epistemoloji alanları arasındaki ilişki sadece bilgi üzerine çalışmalarından değil, aynı zamanda bilginin sosyal kullanımını maksimum düzeye ulaştırma amacından da kaynaklanmaktadır. Çalışmamızda, kütüphane ve bilgi bilimleri ile epistemoloji arasındaki ilişki çeşitli yönleriyle ele alınmıştır. Bununla birlikte bilgi teorisini ortaya koyabilmek için bilgi olgusu, ekonomik, sosyal ve kültürel yönleriyle ele alınmıştır.


Anahtar Kelimeler


Bilgi Teorisi; Kütüphanecilik Felsefesi; Kütüphane Teorisi; Sosyal Epistemoloji

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##