Sosyal Medya: Bir Protesto Aracı

Ece Dündar

Öz

2011 yılının ilk aylarında Kuzey Afrika ülkeleri başta olmak üzere yakın coğrafyada gözlenmekte olan ve ülke yöneticilerinin görevden uzaklaştırılmasına kadar varan kitlesel halk hareketleri sosyal medya olgusu bağlamında ele alınmakta ve bu doğrultuda sosyal medyanın bir protesto aracı olarak kitlelerin harekete geçmesindeki rolü tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler


sosyal medya; sosyal ağlar; Mısır; iletişim aracı; örgütlenme

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##