Dijital Kütüphane Becerileri Konusunda Türkiye’de Durum: AccessIT Projesi Çerçevesinde Bir Değerlendirme

Bülent Yılmaz

Öz

Bu çalışmada, öncelikle, AccessIT Projesi ve dijitalleştirme konularında kuramsal bazı bilgiler verilmektedir. Daha sonra, Türkiye’nin dijitalle ştirme kapasitesi açısından durumu çeşitli istatistiksel veriler temelinde değerlendirilmekte, ayrıca, Türkiye’de dijitalleştirme ile ilgili sorunların altı çizilerek, bunlara yönelik çözüm önerileri sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler


AccessIT Projesi; dijitalleştirme; Türkiye

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##