IRCICA Kütüphanesi UHF RFID Çözümleri

Abdullah Topaloğlu

Öz

Bu makale, gelecekte kütüphanelerde yaygın olarak kullanılacağını düşündüğümüz UHF RFID (Ultra High Frequency Radio-Frequency Identification) teknolojisini tanıtmak ve IRCICA Kütüphane, Arşiv ve Dokümantasyon Bölümündeki uygulamalarımızı meslektaşlarımızla paylaşma amacını gütmektedir. Materyallerin yerlerinin belirlenmesi, gerektiğinde hızlı bir şekilde bulunabilmesi, sayımlarının güvenilir ve süratli bir şekilde yapılabilmesi, etiketlenmeleri ve kontrolü, kütüphane giriş-çıkışlarındaki hareketlerinin izlenmesi ve ilişkilendirilmesi, güvenlik ve dolaşımın kolaylıkla yapılabilmesi ve bütün bu işlemlerin raporlandırılması amacı ile elektronik tanıma, takip ve denetleme için, IRCICA Kütüphanesi UHF RFID sistemi oluşturulmuştur. Dünya kütüphanelerinde UHF RFID uygulamaları ağırlıklı olarak 2006 yılı ve sonrasını işaret etmektedir. Bu bakımdan UHF RFID kütüphane uygulamaları çok yenidir. Ülkemizin bu husustaki tecrübeleri kanaatimizce yeterince vardır ve hatta birçok gelişmiş ülkedeki kütüphane uygulamalarının da önündedir, diyebiliriz.

Anahtar Kelimeler


IRCICA Kütüphanesi; UHF RFID; Türkiye; Ultra Yüksek Radyo Frekansı Tanımlama

Tam Metin: PDF PDF (English)
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##