e-Kitap ve Dünyada Elektronik Kitap Yayıncılığı

Işık Önder

Öz

Giderek yaygınlaşan e-Kitap hakkında bilgi verilmekte olup, dünyada e-Kitap
yayıncılığının geldiği nokta hem kullanım hem de teknolojik gelişmeler ışığında tartışılmaktadır.


Anahtar Kelimeler


e-Kitap; e-Kitap yayıncılığı

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##