İlkçağ Uygarlıklarında Kitap ve Kütüphane: Efes Celsus Kütüphanesi

Zehra Taşkın

Öz

Uygarlık tarihi boyunca pek çok uygarlık tarih sahnesinden geçmiş ve her bir uygarlık farklı izler bırakmıştır. Bu çalışmanın temel amacı önemli ilkçağ uygarlıklarından biri olan Efes’i ve Celsus kütüphanesini incelemektir. Efes şehri tarihin en önemli uygarlıklarına ev sahipliği yapmış ve batıyı doğuya bağlayan önemli bir kapı olmuştur. Bu nedenle tarihte hem Efes’in hem de Celsus kütüphanesinin büyük bir önemi vardır.

Anahtar Kelimeler


Ephesus; Celsus Libray; ancient civilizations and libraries

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##