Okul Öncesi Çocuklarına Yönelik Yayınlanan Hikâye Kitaplarının Şiddet ve Korku Öğeleri Açısından İncelenmesi

H.Elif Dağlıoğlu, Özlem Çamlıbel Çakmak

Öz

Hikâye kitapları çocukların eğitiminde vazgeçilmez bir araç olarak kullanılmaktadır. Bunun için çocukların yaşları, gelişim özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmış nitelikli hikâye kitapları büyük önem kazanmaktadır. Bu araştırmada Türkiye ’de 1995-2005 yılları arasında 9 yayınevi tarafından basılmış 52 ’si çeviri, 122 ’si yerli olmak üzere toplam 174 hikâye kitabının metin ve resim kısımlarında bulunan şiddet ve korku öğeleri araştırmacılar tarafından oluşturulan bir değerlendirme formu ile incelenmiştir. Genel olarak hikâye kitaplarının metin ve resimlerinde ortalama % 8 şiddet, % 11 korku öğesi olduğu bulunmuştur. Söz konusu öğeler daha çok çeviri ve dünya klasikleri grubundaki kitaplarda tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


okul öncesi dönem çocukları; hikâye kitabı; resim; metin; şiddet ve korku içeren öğeler

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##