Bilgi Yönetimi Kavramı ve Gelişimi

Doğan Atılgan

Öz

Bilgi günümüzde ekonomik bir meta olarak görülmektedir. Bilgiyi elinde tutanlar güçlü olarak değerlendirilmekte, elindeki bilgiyi kullanarak yeni bilgiler üretenler rakiplerinin bir adım önünde bulunmaktadırlar. Bilgi kayıt edilmesi, denetimi ve hizmete sunulmasında farklı süreçlerden geçmekte ve bu süreçte farklı aktörler rol oynamaktadır. Bilginin yönetiminde önemli aktörlerden biri de bilgi teknolojileridir. Bu aşamada da araştırma geliştirme faaliyetleri önem kazanmaktadır. Bu bildiride bilgi kavramı ve bilgi yönetimi üzerinde durulmuş ve bilgi yönetiminde dünyada ve ülkemizdeki gelişmelere yer verilmiştir.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##