Enformasyon Zincirinde Bilgi Erişim Sistemleri, Bilgi Erişim Sürecinde Kütüphane Kurumu ve Diğer Bilgi Merkezleri

Oya Gürdal Tamdoğan

Öz

Bilgi üretimi sürecinde değer yaratan unsurlar, enformasyon zincirinin halkala­rında rol alan aktörler, yazarlar/araştırıcılar/bilim insanları ve dolayısıyla üret­tikleri bilgi kaynakları, yayınevleri/veritabanı üreticileri, dağıtıcı kuruluşlar/ara­cı kuruluşlar ve bilgi merkezleri, veritabanları, tarama motorlarını içeren bilgi erişim sistemleridir.

Bu çalışmanın amacı, bilgi üretimi sürecinde rol alan aktörleri ve işlevlerini tanımlayan “enformasyon zinciri ” kavramı bağlamında bilgi erişim süreci, süreci yaşatan bilgi erişim sistemleri ve bilgi erişim sistemi türü olan kütüphane kurumu ve diğer bilgi merkezleri'nin yerini analitik çözümleme yoluyla irdelemektir.

Anahtar Kelimeler


enformasyon zinciri; bilgi erişim; bilgi erişim sistemleri; kütüphaneler

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##