Felsefe Nedir? Bilgi Nedir?

Hüseyin Gazi Topdemir

Öz

Makalenin amacı, felsefe ve bilgi konuları üzerinde tarihsel bağlamda açıklayıcı nitelikli bir tartışma yapmaktır. Bu amaçla öncelikle felsefe nedir sorusu ele alın­mış ve daha sonra da bilgi problemi üzerinde durulmuştur. Ayrıca felsefe ile di­ğer disiplinler arasındaki ilişki ve felsefenin toplumsal ve sosyal işlevi de tartışıl­mıştır

Anahtar Kelimeler


felsefe; bilgi; ampirizm; rasyonalizm; bilim; olgu; geçerlilik

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##