Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma

Bülent Yılmaz, Eda Köse, Şelale Korkut

Öz

Okuma alışkanlığı bireysel ve toplumsal gelişme ölçütleri arasında yer almakta­dır. Üniversite öğrencileri güçlü okuma alışkanlığına sahip olması beklenen bir gruptur. Bu çalışma, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde öğrenim gören dördüncü sı­nıf lisans öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı düzeylerini ve bu alışkanlıkları­na ilişkin çeşitli özellikleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu çerçevede, bu üni­versitelerin ilgili fakültelerindeki toplam 104 öğrenciye, 2008 Aralık ayında an­ket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda her iki üniversite öğrencilerinin de zayıf bir okuma alışkanlığına sahip oldukları anlaşılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin düzen­li okumadıkları, okuyacakları kitapları daha çok satın aldıkları görülmüştür. Öğ­renciler, genelde zaman yetersizliği nedeniyle okuyamamaktadırlar. Kütüphane kullanma öğrencilerin okuma alışkanlığı ile bağlantılı olarak gerçekleştirdikleri bir etkinlik değildir.


Anahtar Kelimeler


okuma alışkanlığı; üniversite öğrencileri

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##