Bir Toplantının Ardından: 34. MELCom International Konferansı

Sara Yontan Musnik

Öz

Yılda bir kez değişik bir ülkede toplanan MELCom International’ın 34.Konferansı Haziran 2012’de Paris BULAC kütüphanesinde gerçekleşti. Daha önceki toplantılarda olduğu gibi, bu kez de Orta-Doğu kütüphaneciliğine çeşitli açılardan değinilmiştir.


Anahtar Kelimeler


MELCom International; BULAC Kütüphanesi; Orta- Doğu ; kütüphaneci dernekleri

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##