İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Mezunlarının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36/II Maddesinde Teknik Hizmetler Sınıfı ile 36 ncı Maddesinin Ortak Hükümler Bölümü’nün (A/4) Numaralı Bendi Gereği Teknik Kadroya

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi BBY Bölümü

Öz

Türkiye’de kütüphanecilerin teknik kadro elemanı olarak kabul edilmesinde son dönemde ortaya çıkan bazı engeller nedeniyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından kutup-l mesleki tartışma listesinde paylaşılan akademik yorumdur.


Anahtar Kelimeler


teknik kadro; kütüphanecilik mesleği

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##