Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde Verilen Eğitimin “Mesleki Teknik Yüksek Öğrenim” Sayılması Gerektiğine İlişkin Görüşü

Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümü

Öz

Türkiye’de kütüphanecilerin teknik kadro elemanı olarak kabul edilmesinde son dönemde ortaya çıkan bazı engeller nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından kutup-l mesleki tartışma listesinde paylaşılan akademik yorumdur.


Anahtar Kelimeler


teknik kadro; mesleki ve teknik yüksek öğrenim; kütüphane¬cilik mesleği

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##