AccessIT Projesi ve Dijitalleştirme Uzaktan Eğitim Programının Değerlendirilmesi

Bülent Yılmaz, Özgür Külcü, Yurdagül Ünal, Tolga Çakmak

Öz

AccessIT, Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Kültür Programı altında kabul edilen İngiltere, Polonya, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan’ın yer aldığı, belirli miktar­daki kaynağın dijitalleştirilerek Europeana’ya aktarılmasını ve bunun için gerekli eğitim alt yapısının sağlanmasını hedefleyen bir projedir. Bu çalışmada, AccessIT Projesinin genel bir değerlendirmesinin yanı sıra, proje kapsamında verilen uzak­tan eğitim programına devam eden 544 katılımcı üzerinde gerçekleştirilen anket çalışmasının verilerine dayanarak, Türkiye’de ilgili alandaki katılımcıların diji- talleştirme ve dijital içerik yönetimi konularındaki farkındalıklarının, kuramsal ve uygulamaya yönelik yeterlilik algılarının ve eğitim programının irdelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, AcessIT Projesinin Türkiye açısından önemli bir işlev gördüğü ve proje kapsamında gerçekleştirilen uzaktan eğitim programının katı­lımcıların dijitalleştirme konusundaki yeterlilik algılarına ciddi düzeyde katkıda bulunduğu anlaşılmıştır.


Anahtar Kelimeler


: dijitalleştirme; Europeana; AccessIT; dijitalleştirme uzaktan eğitim programı; Türkiye

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##