Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Tezlerinin Atıf Analizi

Umut Al, Güleda Doğan

Öz

Çalışma Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde tamamlanan lisansüstü tezleri ve söz konusu tezlerin kaynakçalarındaki atıfları incelemektedir. Araştırma sonucunda elde edilen başlıca bulguları şu şekilde sıralamak olanaklı­dır: Bölümde yılda ortalama dört tez tamamlanmıştır. Tezlerde en sık başvurulan araştırma yöntemi betimlemedir. Tezlerde üniversite kütüphaneleri, halk kütüp­haneleri, okuma alışkanlığı ve kullanıcı araştırmaları konuları öne çıkmaktadır. Nilüfer Tuncer, İrfan Çakın ve Yaşar Tonta tezlerin %46 'sının danışmanlığını yap­mışlardır. Birçok tezin danışmanlığını yapmış olan Nilüfer Tuncer aynı zamanda en fazla jüri üyeliği görevinde bulunmuştur. Tezlerdeki atıfların %42 ’si kitaplara, %39’u dergilere, %12’si elektronik yayınlara, %4’ü tezlere, %3’ü ise diğer ya­yınlara yapılmıştır. En çok atıf yapılan dergiler arasında Türk Kütüphaneciliği, Resmî Gazete, Journal of the American Society for Information Science & Tech­nology, Library Trends ve College & Research Libraries dergileri başta gelmek­tedir. En sık atıf yapılan yazar Yaşar Tonta’dır. Tezlerde atıf yapılan kaynakların yarı yaşamı 8,4 yıl olarak saptanmıştır.


Anahtar Kelimeler


atıf analizi; tezler; bibliyometri

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##