Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Nazan Özenç Uçak, Serap Kurbanoğlu, İpek Şencan, Güleda Doğan

Öz

Bu çalışmanın amacı Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü lisans öğrencilerinin bilgisayar becerileri, yabancı dil becerileri, araştırma becerileri, bilgi arama amaçları ve bilgi kullanım özelliklerini araştırmaktır. Çalışma kapsamında öğrencilerin Bölüm hakkında düşünceleri ve ileride çalışmak istedikleri kurumlar da incelenmiştir. Betimleme yöntemi ile gerçekleştirilen araştırmada 259 öğrenciye anket uygulanmış, elde edilen veriler PASW ile değerlendirilmiştir. Bulguların kısa ve uzun vadeli planlama çalışmalarına ve programın öğrencilerin bilgi, beceri ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmesine katkıda bulunması beklenmektedir.


Anahtar Kelimeler


Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü; lisans öğrencileri; öğrenci profili; kütüphanecilik eğitimi; bilgi yönetimi eğitimi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##