Kataloglama Eğitimi

Gülbün Baydur

Öz

Bu çalışmada Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde Kataloglama-Sınıflama ve Bilginin Organizasyonu genel başlığı altında verilen ders­ler, literatüre dayanan gelişim ve değişim ile ülke pazarının koşulları da dikkate alınarak değerlendirilmektedir.


Anahtar Kelimeler


kataloglama ve sınıflama eğitimi; bilginin organizasyonu eğitimi; kütüphanecilik ve bilgibilim eğitim programları-Türkiye

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##