Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Lisans Programının Güncelleştirilmesi (2009-2011)

Yaşar Tonta

Öz

Günümüzde Internet’in, Web’in, mobil teknolojilerin ve sosyal ağların yoğun ola­rak kullanılmasıyla birlikte bilimsel, teknolojik ve toplumsal gelişmeler de hızlan­makta, bunun sonucunda büyük miktarda veri ve bilgi üretilmektedir. Çoğunlukla ağ aracılığıyla keşfedilen, erişilen, düzenlenen ve kullanılan bu bilgilerin etkin bir biçimde yönetilmesi gerekmektedir. Bu amaçla bilgi profesyonellerini eğiten Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin de bilimsel, teknolojik ve toplumsal gelişmelere paralel olarak zaman zaman eğitim programlarını güncelleştirmeleri kaçınılmaz olmaktadır. Bu çalışmada Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölü­münün lisans ders programını güncelleştirme çalışmaları incelenmektedir. Önce Bölüm kısaca tanıtılmakta, daha sonra 2009-2011 yıllarında yapılan çalışmalar bu süreçte geliştirilen Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi Kavramsal Modeli ile bir­likte gözden geçirilmektedir. Çalışmanın sonunda Bölümün Türkçe İktisat ve Bil- giayar Mühendisliği bölümleriyle karşılıklı olarak geliştirilen çift ana dal ve yan dal programları ile ilgili kısa bilgi verilmektedir.


Anahtar Kelimeler


bilgi ve belge yönetimi eğitimi; lisans ders programı; bilgi ve belge yönetimi eğitimi kavramsal modeli

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##