Mehmet İsmet Binark’ın Anısına: “Nefes Alır Gibi Çalışmak”

Mutlu Binark

Öz

Bu yazı 2 Temmuz 2021 tarihinde vefat eden babam Mehmet İsmet Binark’ın anısına yazılmıştır. Özel alanından kamusal alanına bir bakış denemesidir. 

Anahtar Kelimeler


Mehmet İsmet Binark; Milli Kütüphane; Türk arşivciliği; Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; arşivci yetiştirilmesi.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##