Bilgi Profesyonellerinin Eğitiminde 40 Yıl: Hacettepe Üniversitesinin Lisans Programındaki Değişiklikler

İrfan Çakın

Öz

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün kuruluşundan bu yana geçen 40 yıllık sürede lisans programında birçok kez değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin bazıları dar, bazıları da son derece kapsamlıdır. Bu çalışmanın amacı, programlardaki kapsamlı değişikliklerin ne zaman, niçin ve nasıl gerçek­leştirildiklerini uygulandıkları dönemler itibariyle incelemektir. Lisans program­ları arasında gözlenen anlamlı farklılıklar kısmen bilgi teknolojilerindeki geliş­melerden, kısmen mesleki anlayış farklılığından, kısmen de ülkenin kendine özgü koşullarından kaynaklanmaktadır.


Anahtar Kelimeler


bilgi profesyonelleri; bilgi profesyonellerinin eğitimi; kütüphanecilik eğitimi; lisans programları

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##