Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Elektronik Kaynak Kullanımının Değerlendirilmesi

Doğan Atılgan, Cemal Atakan, Vedat Gültekin, Tuna Can, Ü. Berk Sezgin, E. Emin Aydın

Öz

Günümüzde üniversiteler, eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama faaliyetleri içerisinde bulunabilmek için bilimsel bilgiye en doğru ve en hızlı biçimde ulaşmayı hedeflemektedir. Bundan dolayı, Ankara Üniversitesi akademik personelinin bilimsel bilgiye erişim için çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanması kaçınılmazdır. Bilimsel her veri tabanının standart taşıması gereken belirli özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler veri tabanında yer alan verilere erişimin doğru ve hızlı olması bakımından önem kazanmaktadır. Ankara Üniversitesi mensuplarına gereksinim duyacakları bilimsel bilgi kaynakları elektronik ortamda en çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sunulmaktadır. Bu araştırmada, Ankara Üniversitesi akademik personelinin bilgi gereksinimleri doğrultusunda oluşturulan ve elektronik kütüphanede yer alan veri tabanlarının kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi amaçlanmış; bu amaca yönelik bilgi modeli ve içeriği belirlenerek uygulamaların gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler


Elektronik veri tabanları; elektronik kaynaklar; üniversite kütüphaneleri; veri tabanı değerlendirme.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##