Türk Millî Kütüphanesi ile İlgili Güncel Durum Üzerine

Bülent Yılmaz

Öz

Bu görüş yazısında, 2018 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurumsal statüsü değiştirilen Türk Millî Kütüphanesi’nin içinde bulunduğu belirsiz ve olumsuz durum ele alınmıştır. Bu çerçevede, Millî Kütüphane ile ilgili olarak bu süreçte alınabilecek önlemler konusu değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda, yaşanan sürecin ilgili tüm kişi ve kurumların katılımı ile düzenlenecek bir mesleki toplantıda ele alınması ve Millî Kütüphane’nin geleceğine yönelik bir politika/strateji geliştirilmesi önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Türk Millî Kütüphanesi.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##