Değişen Koleksiyonlar Değişen Kullanıcılar

Oya Arus

Öz

Bu yazıda bir üniversite kütüphanesinde/bilgi merkezinde “yayın sağlama” alanında yapılan süreçler üzerinde durulmuştur. Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi’nde kullanılan adıyla “Koleksiyon Oluşturma ve Geliştirme” sürecinde yaşanan deneyimlerin yıllar içinde nasıl değiştiği ve geliştiği ayrıntılı bir şekilde ele alınmış ve bu deneyimden yararlanmak isteyen diğer kurumlara örnek teşkil etmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler


Koleksiyon geliştirme; web keşif araçları; kanıta dayalı koleksiyon geliştirme; açık erişim; yaratım atölyeleri; kurumsal arşivler.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##