Açık Anahtar: Kütüphanecilik, Arşivcilik Ve Dokümantasyon-Enformasyon Alanlarında Yayınlanan Toplantı, Anı, Armağan Ve Derleme Kitaplar Dizini

Mehmet Ali Akkaya

Öz

Literatür taraması olarak da tanımlanan bilgi kaynaklarının varlığını tespit etme süreci, bilgi kaynaklarına erişimle birlikte bir bilimsel araştırmanın niteliğinin ve özgünlüğünün ortaya konulması noktasında en önemli aşamalardandır. Çünkü araştırılan konu ile ilgili önceki çalışmalara erişmek, içerikleri hakkında genel fikir sahibi olmak, hem olası tekrarları engelleyecek hem de araştırmacıya yönelimleri gözlemleme fırsatı sunarak, çalışma odağının gereksinimlerle daha doğru örtüşecek biçimde kurgulanmasını sağlayacaktır. Mesleki örgütlerimizden Avrasya Kütüphaneciler Derneği’nin yayıncılığını üstlendiği, Açık Anahtar: Kütüphanecilik, Arşivcilik ve Dokümantasyon-Enformasyon Alanlarında Yayınlanan Toplantı, Anı, Armağan ve Derleme Kitaplar Dizini başlıklı çalışma, bu bilimsel etkileşimin ve ön hazırlığın öneminin farkında olmanın bilinciyle, bir bölümüne yakından tanık olduğum emek yoğun bir çabanın sonucu ortaya konan bir temel danışma kaynağıdır.

Anahtar Kelimeler


Kütüphanecilik; arşivcilik; dokümantasyon-enformasyon; açık anahtar.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##