Yapay Zekâ Ve Robotik Sistemlerin Kütüphanecilik Mesleğine Olan Etkileri

Müslüm Yıldız, Banu Fulya Yıldırım

Öz

Akıllı robotların hayatımızın tüm alanlarında yer aldığı, işçi gücünden teknoloji kontrolüne geçen sistemlerin egemen olduğu Endüstri 4.0, yetkinlik düzeyi düşük işlerden çok daha nitelikli, eğitim düzeyi yüksek bir iş gücü yapısına geçişe neden olacaktır. Yapılan son araştırmalar hızla ilerleyen bu teknolojinin neticesinde yakın zamanda yok olacak mesleklerin ilk sırasında Kütüphanecilik mesleğinin de bulunduğunu göstermektedir. Bu çalışmada 2017 yılında Oxford Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan bir araştırmanın bulguları göz önünde bulundurularak yapay zekâ ve robotik sistemlerin kütüphanecilik/bilgi ve belge yönetimi mesleğine olası etkileri değerlendirilmiş ve yakın gelecekte bu meslekte tutunabilmenin tek yolunun kendi mesleki bilgilerini güncel tutmanın yanı sıra bilgisayar, iletişim, internet gibi bilişim sistemlerindeki teknolojik gelişmeleri takip etmek gerektiği vurgulanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Yapay zekâ; robotik sistemler; kütüphanelerde yapay zekâ uygulamaları.

Referanslar

Arlitsch, K. ve Newell, B. (2017). Thriving in the age of accelerations: a brief look at the societal effects of artificial Intelligence and the opportunities for libraries. Journal of Library Administration, 57, 789-798. doi: 10.1080/01930826.2017.1362912

Çakın, İ. (2000). Bilgi profesyonellerinin eğitiminde yeniden yapılanma: Hacettepe Üniversitesi örneği. Türk Kütüphaneciliği, 14, 3-17. Erişim adresi:http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/646

Frey, C. B. ve Osborne, M. A. (2017). The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation? Technological Forecasting and Social Change, 114, 254–280.

Gramatica, R. ve Pickering, R. (2017). Start-up story: yewno: an ai-driven path to a knowledge-based future. Insights, 30, 107-111. Erişim adresi: https://insights.uksg.org/articles/10.1629/uksg.369/

Gutierrez, D. (2017, 10 Nisan). “Above the trend line” - your industry rumor central for. Inside Big Data.Erişim adresi: https://insidebigdata.com/2017/04/10/trend-line-industry-rumor-central-4102017/

Hawking: yapay zekâ ya en iyi ya da en kötü şey olacak. (2016, 20 Ekim). Erişim adresi:https://tr.sputniknews.com/bilim/201610201025394566-hawking-yapay-zeka-insanlik/

Johnson, L., Adams Becker, S., Estrada, V. ve Freeman, A. (2015). NMC horizon report: 2015 library edition. The Society of College, National and University Libraries web sayfasından erişildi:

https://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/2015-nmc-horizon-report-library-EN.pdf

Kurzweil, R. (1992). The age of intelligent machines. Cambridge, MA: MIT Press. Penrose, R. (1989). The emperor's new mind: concerning computers, minds and the laws of physics.United Kingdom: Oxford University Press.

Russell, S. ve Norvig, P. (2009). Artificial intelligence: A modern approach. New Jersey: Prentice Hall.

Tonta,Y. (2000). Türkiye'de kütüphanecilik eğitiminin yeniden yapılanması. A. Yontar (Ed.). Türkiye'de Kütüphane ve Enformasyon Biliminin Kurumsal Gelişimi: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik

Bölümü'nün Kuruluşunun 36. Yılı Anısına Düzenlenen Sempozyum Bildirileri (11-12 Mayıs 2000,İstanbul) içinde (s. 74-89). İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi.

Uçak, N. (1995). Kütüphaneleri etkileyen teknolojik yenilikler ve geleceğin kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği, 9, 49-55. Erişim adresi:http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/986/979

Ünal, M. A. ve Özdemirci, F. (2017). EBYS (e-Beyas) ve e-arşiv sistemlerinde/ uygulamalarında yapay zekâ yaklaşımı. F. Özdemirci ve Z. Akdoğan (Ed.), Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi: Beklentiler

ve Yeni Yaklaşımlar içinde (s.57-63). Ankara: BİL-BEM.

Waqar, A. (2015). Third generation of the web: libraries, librarians and web 3.0. Library Hi Tech News, 32, 6-8.


Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tkd.2018.29
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##