Ne, Ne Olmuş, Şimdi Ne Olacak

Çev.: Güler Demir, Çev.: Ayşenur Güneş

Öz

Bu çalışma, “Kanıta Dayalı Kütüphanecilik: vaka çalışmaları ve aktif öğrenme alıştırmaları” başlıklı kitap içerisinde yer alan “Ne, ne olmuş, şimdi ne olacak” adlı bölümün çevirisidir. Daha önce, aynı kitabın, “Avustralya’da kanıta dayalı kütüphanecilik: bir ulusun kaynak paylaşımını geliştirmek” adlı bölümünün çevirisi yine Türk Kütüphaneciliği Dergisi için yapılmıştı. Bu bölümün yazarları olan Carla Brooks ve arkadaşları ABD’de Michigan-Dearborn Üniversitesi’nde bulunan Mardigian Kütüphanesi’nin idari ve teknik çeşitli bölümlerinde sorumluluk almış kişilerdir. 2003 yılında başlatılan bir ekip çalışması ve danışmanlık desteği ile Mardigian Kütüphanesi’nin hizmet kalitesinin araştırılması hedeflenmiştir. Kütüphaneye ilişkin öğrenci ve öğretim elemanlarından elde edilen veriler, kütüphanenin mevcut durumunu (ne); ortaya çıkan sonuçlar1 ile sorunların değerlendirilmesini (ne olmuş) ve neler yapılması gerektiğine ilişkin önerilerde (şimdi ne olacak) bulunulmasını sağlamıştır. Araştırmanın sonunda, önerilenler sistematik ve programlı biçimde hayata geçirilmiştir. Kanıta dayalı kütüphaneciliğin, hem konu ile ilgilenen tüm araştırmacılar hem de uygulama alanında çalışanlar için taşıdığı önemden yola çıkılarak, bu çevirinin, literatüre katkısının yanında benzeri çalışmalara örnek oluşturması umut edilmektedir.

Anahtar Kelimeler


Kanıta Dayalı Kütüphanecilik; biçimlendirici değerlendirme; değerlendirme araçları; araştırma eğitimi; kütüphane web sitesi, meta-arama motoru yazılımı.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##