Kütüphaneciliğe Güncel Bir Bakış

Yasin Şeşen

Öz

Kütüphaneci olmak... Mesleğimiz, hepimizin gömleği gibidir. İş yaşamında mesleğimizle var oluruz. Mesleğimizde 'kütüphaneci' kadrosuyla çalışabilmek önemlidir. Bunun yanında, meslekte kariyer de çok önemli bir konudur. Kariyere sahip olmak, 'kütüphanecinin işe başlangıcından emekliliğine kadar olan süreçte aynı örgüt içinde, aynı iş için çeşitli görevler alarak yükselmesidir'. Kariyer sahibi olmak sadece yüksek bir maaş almak değil, devletin bazı mekanizmalarında söz sahibi olabilmek için de gerekli bir araçtır. Çalışmada kütüphaneciliğe ve kütüphanecilikte kariyer anlayışına genel bir bakış yansıtılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Kütüphanecilik; kütüphanecilikte kariyer; Türkiye.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##