Üniversite Kütüphaneleri Personel-Kullanıcı İlişkisi ve Mevcut Durumun Standarda Uygunluğu

Hüseyin Kaya

Öz

Üniversite kütüphaneleri, kullanıcılarına en iyi hizmeti vermeyi amaçlayan, üniversitelerin en önemli birimlerinden biridir. Çünkü bilimin üretildiği yer olan üniversitelere yol gösteren, onların kütüphaneleridir. Dolayısıyla kütüphanelerde bulunan insan kaynakları da aynı derecede öneme sahiptir. Konularında uzman, kütüphanecilik eğitimi almış bölüm mezunlarına sahip olmak, daha iyi hizmet verebilmek adına üniversite kütüphaneleri için vazgeçilmez unsurlardan biridir. Bu araştırma ile Türkiye’deki kamu ve vakıf üniversite kütüphanelerinin sahip olduğu personel sayısı ile kullanıcı sayısı arasındaki ilişkinin ve mesleki formasyona sahip personel sayısının değerlendirilmesi yapılmıştır. Ayrıca çalışmada 2014 yılında hazırlanmış olan “2023’e Doğru Türkiye’de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri” adlı çalışmadaki kullanıcı sayısı-personel sayısı standardı ile araştırmacının sahip olduğu mevcut durum verilerinin standarda uygunluğu da irdelenmektedir. 55 kamu, 19 vakıf üniversitesi kütüphanesi olmak üzere toplamda 74 üniversite kütüphanesi çalışmaya katılmıştır. Elde edilen verilerde personelin toplam sayısı ve kütüphanecilik eğitimi almış personel sayısı yer almaktadır. Elde edilen tüm veriler, kamu ve vakıf üniversite kütüphaneleri için ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda kamu üniversitesi kütüphanelerinde kütüphanecilerin toplam personel içindeki payı %40.9 iken, vakıf üniversitesi kütüphanelerinde bu oran %56.9’dur. YÖK’ün (Yükseköğretim Kurulu) hazırlamış olduğu standart ile 74 üniversite kütüphanesinin verileri karşılaştırıldığında personel anlamında üniversite kütüphanelerinin yetersiz olduğu görülmüştür. Özellikle bazı vakıf üniversiteleri kütüphanelerinde hiç kütüphaneci bulunmamaktadır. Bu sorunu ortadan kaldırabilmek için üniversite kütüphanelerinde personel yönetimine dikkat çekilmelidir. Ayrıca ilgili kamu kuruluşları ve konu ile ilgili dernekler bilgilendirilmedir.

Anahtar Kelimeler


Kütüphane yönetimi; insan kaynakları; personel yönetimi; üniversite kütüphaneleri.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##