Ankara’daki Üniversite Kütüphanelerinin Twitter Hesap Analizi

Elçin Keleş

Öz

Çalışmada öncelikle Web 2.0’ın kütüphanelere yönelik güçlü ve olumlu bir imaj yaratmasına, bilgi hizmetlerinin pazarlanması açısından elverişli bir ortam sunmasına değinilmiştir. Buna bağlı olarak kullanıcıları ile etkileşimini ve iletişimini artırmasına yönelik getirdiği kaçınılmazlıklarından ve sağladığı yararlarından bahsedilmiştir. Daha önce kütüphane Twitter hesap analizi üzerine yapılan çalışmalara değinilerek sosyal ağ platformlarının kullanımı ile birlikte “etki skoru”nun ölçülmesinin önemi üzerinde durulmuştur. Ankara’daki üniversite kütüphanelerinin Twitter kullanımları üzerine türetilen araştırma sorularına yanıt aramak amacıyla yedi farklı resmi hesap1 incelenerek 15 farklı özelliği açısından ele alınmış ve hesaplardan toplanan veriler karşılaştırılarak analiz edilmiştir. İnceleme sonucunda toplanan veriler görselleştirilerek bulgular kısmında paylaşılmıştır. Bakılan özellikler çerçevesinde takipçi sayısı ve tweet sayısı yüksek olan kütüphane hesaplarının genel olarak etki skorunun da yüksek çıktığı tespit edilmiştir. Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi bu hipoteze uygun olarak Ankara’daki etki faktörü en yüksek üniversite kütüphanesi Twitter hesabı olurken; birçok özellikte sonlarda yer alan Gazi Üniversitesi Kütüphanesi yüksek beğeni ve retweet sayısı sayesinde etkileşimi sağlayarak etki skoru en yüksek çıkan ikinci hesap olmuştur.

Anahtar Kelimeler


Etki skoru; Klout skoru; mikroblog; sosyal ağlar; sosyal medya; Twitter; üniversite kütüphaneleri.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##